March 4, 2015

Hva er Cyclehack?

Hvordan startet Cyclehack?
Cyclehack startet som en diskusjon over en kaffekopp i Glasgow i Skotland i 2014. Diskusjonen gikk på hvilke mekanismer som kan bringe folk sammen for å finne nye løsninger på det som i dag hindrer folk fra å sykle. Slik ble ideen om å samle folk en helg for å jobbe krativt og intensivt sammen om å lage prototyper – også kalt en hack, til.

Cyclehack ble i 2014 arrangert i Glasgow, Beirut og Melbourne. I 2015 har Cyclehack spredt seg til 35 ulike byer på alle kontinenter. Bergen er så langt eneste byen i Norge. I 2017 er Bergen med for tredje gang, fremdeles som eneste byen i Norge. 

Cyclehacks visjon
Cyclehacks visjon er å mobilisere kreative mennesker for å bygge ned barrierer mot sykling, i samarbeid med organisasjoner og myndigheter. Samtidig ønsker vi å bidra til å bygge en friskere, mer bærekraftig og aktiv verden. Gjennom å dele kunnskap kan vi sammen komme opp med prototyper og nye ideer knyttet til sykling og kan bygge ned barrierer mot sykling. Prinsippet er at løsninger vi kommer opp med i Bergen, også kan brukes eller videreutvikles andre steder i verden. Og motsatt – vi kan låne gode ideer fra de andre Cyclehack-byene. Måten vi gjør det på er gjennom å dele ideene på den globale nettsidens Cyclehack-katalog. Fordi “sharing is caring”!

Hva er en Cyclehack?

En cyclehack er en fysisk prototype som er ment som et forslag på løsning til en “sykkel-barriere”. Det er en idé eller en løsning på et problem knyttet til sykling, enten for mennesker som ønsker å begynne og sykle eller for de som allerede gjør det. Metoden som brukes er design thinking, en anerkjent metode for å drive frem tverrfaglig innovasjon. Man kan lage prototyper innenfor følgende områder:

  • Digital protoype
  • Event / kampanje-prototype
  • Fysisk prototype
  • Politisk/prinsipiell prototype

Dersom du er nysgjerrig på fjorårets hacks, kan du finne strålende eksempler i Cyclehack globals katalog her.

Hvem passer Cyclehack for?
Cyclehack er for alle som har lyst at vi skal sykle mer, uavhengig av om du sykler eller ikke i dag. Har du lyst å være med på en gøy event med fokus på sykkel som transportmiddel, er Cyclehack stedet for deg!