Hjelp oss å samle sykkel-barrierer! Help us collect barriers to cycling!

Vi tyvstarter Cyclehack 2015 med å be om deres hjelp til å samle inn så mange sykkel-barrierer som mulig fra Bergen!

Blank_Barrier Card_2015Det globale Cyclehack-teamet har laget et digitalt skjema for å samle inn utfordringer knyttet til sykling OG ideer til løsninger. Vi samler inn våre lokale utfordringer, hindringer, barrierer – selvopplevd eller fra andre kilder – og ideer til løsninger her fra Bergen. Ved et enkelt klikk sendes de direkte til det globale teamet som analyserer og sender ferdig utfylte utfordrings- og idé-kort (se bildet) tilbake til oss her i Bergen. På den måten kommer vi i gang raskere med å definere utfordringer og kan bruke enda mer tid på å finne kule, smarte, gøye og praktiske løsninger i juni.

Her kan du laste opp din utfordring + idé til løsning (NB! Alt trenger ikke være 100% ferdig uttenkt, litt av vitsen er at vi har et utgangspunkt å jobbe videre med på selve Cyclehack-eventen 19.-21. juni 2015). 

I tillegg bidrar vi til det globale sykkel-samfunnet ved at vi allerede nå starter delingen. Kanskje kan vi begynne å se noen mønstre? Med så mange byer involvert (35 i alt), alle med sine unike kulturer og topografi, er det interessant å se hva vi sammen kan få ut av en slik innsamlings-marathon. Sharing is caring!

Blank_Idea Card_2015Å definere utfordringer er del av den første fasen av Design Thinking prosessen, kalt “empathising”, mens forslag til ideer er del av neste fase kalt “ideation”. Som deltaker på Cyclehack vil du få full innføring i metoden Design Thinking.

The CycleHack HQ wants to ensure that the ideas participants come up with at our event are focussed around real life barriers to cycling. To do this we are collecting as many barriers to cycling (big and small) as we can. The barriers will be released to each global partner event, including us here in Bergen, in the form of barrier and idea cards- ready to be printed and used at our event.

With so many cities now involved (35), each with their own unique cultures and perspectives on transit, we are calling upon you guys to help us collect as many barriers as possible!

Leave a Reply